Осоговска планина Осоговска планина
Мащаб: 1:50 000
Вид: туристическа; дипляна
Формат: 70/100 cm; сгънат 12/22 cm

Допълнителна информация

Осоговска планина - стенна карта Осоговска планина
Мащаб: 1:50 000
Вид: туристическа; стенна
Формат: 124/100 cm

Допълнителна информация

Странджа

Странджа
Мащаб: 1:200 000
Вид: туристическа; дипляна
Формат: 70/100 cm; сгънат 12/22 cm

Допълнителна информация

Троян - табло

Троян
Мащаб: 1:6 000
Вид: туристическа; външно информационно табло
Формат: 110/160 cm
Заявител: Община Троян

Допълнителна информация

Троян Троян
Мащаб: 1:30 000
Вид: туристическа; дипляна
Формат: 70/100 cm; сгънат 12/22 cm

Допълнителна информация