Защитените територии в България Защитените територии в България
Мащаб: 1:400 000
Вид: специализирана; стенна
Формат: 100/140 cm

Допълнителна информация

Специални карти към Планове за защита при бедствия Специални карти към Планове за защита при бедствия
Оперативна карта на община (област)
Вид: специализирана, оперативна

Допълнителна информация

Специални карти към Планове за защита при бедствия Специални карти към Планове за защита при бедствия
Оперативна карта на общински (областен) център
Вид: специализирана, оперативна

Допълнителна информация

Политически глобус Политически глобус
Вид: глобус
Диаметър: 32 cm

Допълнителна информация

Природогеографски глобус Природогеографски глобус
Вид: глобус
Диаметър: 32 cm

Допълнителна информация