Релефна карта на България   Релефна карта на България
  Хоризонтален мащаб: 1:570 000
  Вертикален мащаб: 1:90 000
  Вид: релефна карта
  Формат: 108/82 cm

 

     Обхват на картата: територията на Р България и прилежащите територии на съседните държави.
     Картна проекция: Ламбертова конформна.
    Релефът е 3D изобразен, като триизмерното възприятие е засилено чрез асоциативно хипсометрично оцветяване, изохипси (хоризонтали) и изобати. Представени са всички планини в България, техните основни дялове, главни върхове и планински проходи. На картата са изобразени морета, езера, язовири, реки; градове, села, административни центрове; железопътни линии, автомагистрали, пътища с тяхната категоризация; държавни граници и гранични контролно-пропускателни пунктове; курортни и туристически комплекси; основни летища и пристанища.
    Чрез триизмерно представен релеф и допълнителното му мащабно увеличаване (М 1:90 000) се подчертават градацията на височината и топографското разнообразие. С помощта на картата могат да се изследват планински вериги, долини, равнини и други форми на релефа в три измерения. Картата е подходяща както за опознаване и изучаване на топографията на България, така и за планиране на пътешествия, туристчиески походи и приключения!
    Чудесно предложение за училища и образователни центрове; държавни и обществени структури; офиса, кабинета и дома!
    

    Картата се предлага в два варианта:

  • „Класик“ - изчистена визия и повишена стабилност на картата чрез добавени бели лайсни от твърдо PVC;
  • „Лукс“ - въздействието на картата е засилено чрез луксозна масивна рамка.

 

    Релефната картата на България е удостоена със сертификат за качество от Българска картографска асоциация - 0004/20.03.2019 и е включена в списъка на сертифицираните картографски издания в България.

Релефна карта на БългарияРелефна карта на БългарияРелефна карта на БългарияРелефна карта на България