Община Царево Община Царово
Пилотен проект за местно развитие „Странджа“
Мащаб: 1:60 000

 

Обхват: територията на община Царево.

В картата са представени: 
  • границите на община Царево;
  • информация за територията и туристическата инфраструктура на района;
  • списък на най-атрактивните туристически обекти на територията на общината.

Езиково изпълнение на картата: български език.

 

Община Средец Община Средец
Пилотен проект за местно развитие „Странджа“
Мащаб: 1:60 000

 

Обхват: територията на община Средец.

В картата са представени: 
  • границите на община Средец;
  • информация за територията и туристическата инфраструктура на района;
  • списък на най-атрактивните туристически обекти на територията на общината.

Езиково изпълнение на картата: български език.

100 национални туристически обекта, 2010 100 национални туристически обекта, 2010
Мащаб: 1:800 000
Вид: туристическа; дипляна
Формат: 50/70 cm; сгънат 9/12 cm

 

Обхват: Територията на Р. България.

Картата е създадена по поръчка на БТС за популяризиране на Националното туристическо движение „Опознай България – 100 национални туристически обекта” Всички обекти са обозначени с рисунки-миниатюри. За всеки обект е поместена актуална информация: адрес, работно време, телефони за връзка, място за поставяне на печат и възможности за нощувка в бази на БТС.

 

София и околностите София и околностите
Мащаб: 1:120 000
Вид: туристическа; дипляна
Формат: 50/70 cm; сгънат 8/14 cm

 

Обхват: Географската област на планините около гр. София.

Картата е изработена по поръчка на БТС и предлага на жителите и гостите на София да се запознаят с природните забележителности и условията за отдих в планините, разположени в непосредствена близост до столицата. Картата подпомага планирането и провеждането на еднодневни и двудневни излети в околностите на София. Посочени са обектите, включени в движението „100 национални туристически обекта на България”. На гърба на картата е направено кратко описание на планините около София, представени са информация за туристическите обекти и снимков материал.

Езиково изпълнение на картата: български език и транслитерация на латиница на основните географски наименования. Легендата е на български и английски език. Текстовата информация е на български и английски.

София и околностите София и околностите

Десетте планински първенци на България Десетте планински първенци на България
Мащаб: 1:70 000 - 1:150 000
Вид: туристическа; дипляна
Формат: 50/70 cm; сгънат 8/14 cm

 

Обхват: Отделни карти на десетте най-високи върхове на планини на територията на Р. България. Мащабът е различен мащаб за отделните карти.

Картата е изработена по поръчка на БТС и представя с отделни карти подходите и изградената туристическа инфраструктура към 10-те планински първенци на Р. България: вр. Мусала – 2925 м (Рила), вр. Вихрен – 2914 м (Пирин), вр. Ботев – 2376 м (Стара планина), Черни връх – 2290 м (Витоша), вр. Руен – 2251 м (Осоговска планина), Гоцев връх – 2212 м (Славянка), вр. Голям Перелик – 2191 м (Родопи), вр. Радомир – 2029 м (Беласица), вр. Руй – 1706 м (Руй), вр. Богдан – 1604 м. (Средна гора). Картите са подкрепени с текстова информация и снимков материал. Посочени са местата, където може да се получи печат удостоверяващ изкачването на всеки връх.

Езиково изпълнение на картата: български език и транслитерация на латиница на основните географски наименования. Легендата е на български и  английски език.

Десетте планински първенци на България Десетте планински първенци на България Десетте планински първенци на България