Осоговска планина Осоговска планина
Мащаб: 1:50 000
Вид: туристическа; дипляна
Формат: 70/100 cm; сгънат 12/22 cm

 

Обхват: Географската област на Осоговска планина. Картата е изработена по поръчка на БТС, като трансграничнен проект, обхващащ географските граници на Осоговска планина.

В картата ще намерите:
  • актуална, точна и подробна информация за територията и туристическата инфраструктура;
  • всички туристически маршрути с цвят на маркировката и времетраене на преходите;
  • граници на защитени територии.

Езиково изпълнение на картата: за територията на България - български език и транслитерация на латиница; за територията на Р. Македония -  македонски език и транслитерация на латиница. Легендата е на български, македонски и  английски език. Текстовата информация е на български, македонски и английски.

Осоговска планина Осоговска планина

Осоговска планина - стенна карта Осоговска планина
Мащаб: 1:50 000
Вид: туристическа; стенна
Формат: 124/100 cm
Заявител: Български туристически съюз

 

Обхват: Географската област на Осоговска планина. Картата е изработена по поръчка на БТС, като трансграничнен проект, обхващащ географските граници на Осоговска планина.

В картата ще намерите:
  • актуална, точна и подробна информация за територията и туристическата инфраструктура;
  • всички туристически маршрути с цвят на маркировката и времетраене на преходите;
  • граници на защитени територии.

Езиково изпълнение на картата: за територията на България - български език и транслитерация на латиница; за територията на Р. Македония - македонски език и транслитерация на латиница. Легендата е на български, македонски и английски език. Текстовата информация е на български, македонски и английски.

Осоговска планина - стенна карта

Странджа

Странджа
Мащаб: 1:200 000
Вид: туристическа; дипляна
Формат: 70/100 cm; сгънат 12/22 cm

 

Обхват: Географската област на планина Странджа. Картата е изработена по поръчка на Община Малко Търново в изпълнение на Проект „Трансгранично сътрудничество България – Турция”. Тя обхваща географските граници на планината Странджа и отразява туристическия потенциал и изградената туристическа инфраструктура на територията на Р. България и Р. Турция. Картата цели да представи Странджа от двете страни на границата като единна дестинация. На гърба на картата със снимки и текстов материал са представени атрактивни туристически обекти в общините Малко Търново, Царево, Приморско, Средец (България) и Къркларели (Турция).

Езиково изпълнение на картата: за територията на България  - български език и транслитерация на латиница на основните географски наименования; за територията на Турция - турски език. Легендата е на български,  английски и турски език. Текстовата информация е на български, английски и турски.

Странджа Странджа

Троян - табло

Троян
Мащаб: 1:6 000
Вид: туристическа; външно информационно табло
Формат: 110/160 cm
Заявител: Община Троян

 

В картата ще намерите:
  • пълна информация за територията на гр. Троян и туристическата инфраструктура на района;
  • списък на всички улици;
  • администативните, културни и стопански обекти;
  • важни телефонни номера.

Езиково изпълнение на картата: български език и транслитерация на латиница на основните географски наименования. Легендата е на български, английски и немски език. Текстовата информация е на български и английски.

Заявител: Община Троян

 

 

Троян Троян
Мащаб: 1:30 000
Вид: туристическа; дипляна
Формат: 70/100 cm; сгънат 12/22 cm

 

Обхват: град Троян и прилежащите територии.

Картата обхваща най-атрактивната част на Троянската планина и предлага изключително подробна информация за туристическите обекти, маршрути и атракции, които се предлагат на жителите и гостите на Община Троян. Тук ще намерите балнеоложки курорти, планински ски център, предложения за панорамни излети, планински веломаршрути, езда на елитни коне, районите, осигурени с карти за туристическо ориентиране, данни за навигационни GPS приемници и др. На гърба на картата е представен едромащабен план на гр. Троян с информация за всички улици и важни телефонни номера. Поместена е рекламна информация за атрактивни туристически обекти, географско описание на региона, панорамна карта на Туристически комплекс Беклемето. Представени са някои пешеходни, вело и конни маршрути.

Езиково изпълнение на картата: български език и транслитерация на латиница на основните географски наименования. Легендата е на български, английски и немски език. Текстовата информация е на български и английски.

Троян Троян