Община Троян Община Троян
Мащаб: 1:90 000
Вид: туристическа; дипляна
Формат: 50/70 cm; сгънат 9/22 cm

 

Обхват: територията на община Троян.

В картата ще намерите актуална информация за територията и туристическата инфраструктура. Представени са туристическите обекти и атракции, които се предлагат на жителите и гостите на Община Троян.

Община Троян

Картата бе представена на Международна картографска изложба във Вашингтон, САЩ, част от 28-мата Международна картографска конференция 2-7 юли 2017 г., която се проведе по време на честванията по случай Деня на независимостта в САЩ.

ICC 2017 Washington

Пан-Европейски транспортни коридори Пан-Европейски транспортни коридори
Мащаб: 1:2 800 000
Вид: транспортна; стенна
Формат: 80/100 cm

 

Обхват: Карта на Пан-Европейската територия с нанесени транспортните коридори.

Изданието е изработено по поръчка на Народното събрание на Р. България и предствалява политическа карта на Централна и Източна Европа с трасетата на пан-европейски транспортни коридори.

Пан-Европейски транспортни коридори през Р. България Пан-Европейски транспортни коридори през Р. България
Мащаб: 1:600 000
Вид: транспортна; стенна
Формат: 70/100 cm

 

Обхват: Територията на Р. България.

Изданието е изработено по поръчка на Народното събрание на Р. България, като тематична карта с трасетата на пан-европейски транспортни коридори преминаващи през територията на страната.

 

Железопътните линии в Р. България Железопътните линии в Р. България
Вид: транспортна; стенна
Формат: 70/100 см

 

Обхват: Територията на Р. България с нанесени всички железопътни линии, ж.п. гари и спирки.

Изданието предствалява схематична стенна карта, изработена по поръчка и в съответствие с изискванията на Национална компания Железопътна инфраструктура и изобразява съществуващата железопътна инфраструктура на Р. България към края на 2009 г. Посочени са типа и състоянието на отделните елементи на железопътната инфраструктура.

Заявител: Национална компания Железопътна инфраструктура.

Железопътните линии в Р. България

Железопътните линии в Р. България Железопътните линии в Р. България
Вид: транспортна; настолна
Формат: 30/42 cm

 

Обхват: Територията на Р. България с нанесени всички железопътни линии и ж.п. гари.

Изданието предствалява схематична карта, изработена по поръчка и в съответствие с изискванията на Национална компания Железопътна инфраструктура и изобразява съществуващата железопътна инфраструктура на Р. България към края на 2009 г. Посочени са типа и състоянието на отделните елементи на железопътната инфраструктура (без ж.п. спирките).

Заявител: Национална компания Железопътна инфраструктура.

Железопътните линии в Р. България