КартГео ООД създаде първата трансгранична карта на Странджа за борба с пожари

1 National reportВ изпълнение на трансграничния проект „Странджа / Йълдъз е планината без пожари“ е проектирана и изработена карта в мащаб 1:100 000 на над 13 100 км² горска територия, обхващаща района на държавната граница между Р. България и Р. Турция по протежение на 182 км. Картата е съвместно издание на КартГео ООД и Екопан – Бургас.

Картата изобразява релефа, хидрографията, населените места, пътната мрежа и административните граници на територията на двете страни. Нейното специално съдържание указва границите на българските и турските горски стопанства, класовете на пожароопасност на територии в обхвата на проекта, специализираните служби и изградената противопожарна инфраструктура, защитените територии и обектите привличащи голям брой посетители, които повишават пожарната опасност в района на Странджа.

24 януари 2015

Участие на КартГео ООД в Международна картографска изложба в Дрезден, Германия

1 National reportКартГео ООД представи свои картографски произведения на Международна картографска изложба. Изложбата съпровождаше 26-тата Международна картографска конференция, която се проведе през август 2013 г. в гр. Дрезден, Германия.

3 септември 2013

Дейности на КартГео ООД в Националнен доклад за развитието на картографията в България за периода 2007-2011 г.

1 National reportДейности на КартГео ООД бяха включени в Националния доклад за картографските дейности в България за периода 2007-2011 г., подготвен от Българска картографска асоциация и представен на 15-тата Генерална Асамблея на Международната картографска асоциация, Париж, Франция, август 2011 г.

Септември 2013

Отличие за КартГео ООД от Изложба-конкурс за карти, по време на ГИС деня 2011 г.

1 National reportФирма КартГео ООД бе отличена за най-добро картографско представяне в Изложбата-конкурс за карти, която се проведе по време на ГИС деня – 17 ноември 2011 г.

20 ноември 2011

Продукти на КартГео ООД на изложба “Българска туристическа картография” в Бургас

1 National report На 5 юни 2009 г., в присъствието на многобройна публика, в салона на Професионалната гимназия по туризъм “Проф. д-р Асен Златаров” в Бургас бе открита изложбата “Българска туристическа картография”. С нея започнаха поредицата от прояви, отбелязващи половинвековния юбилей на бургаското образователно средище.

Изложбата е инициатива на няколко водещи картографски фирми в България, сред които КартГео ООД и КартПроект ООД. Тя показва развитието на туристическата картография у нас през последните петдесет години.

Изложбата „Българска туристическа картография“ е специален жест и към ръководството и преподавателите от професионалната гимназия, посветили живота си на развитието на гимназията по туризъм в Бургас.

Дарението на българските картографи ще постави началото на първата професионална колекция на съвременни туристически карти в България. Дарителите получиха мемориалния знак “50 години Професионална гимназия по туризъм “Проф. д-р Асен Златаров”.
Очаква се изложбата да гостува и в други учебни заведения в страната и европейските партньори на бургаската гимназия.

Информация и снимки - Международния търговски и културен център “ГЕОПАН” - Бургас

1 National report 1 National report 1 National report 1 National report

5 юни 2009 г.