София и околностите София и околностите
Мащаб: 1:120 000
Вид: туристическа; дипляна
Формат: 50/70 cm; сгънат 8/14 cm

 

Обхват: Географската област на планините около гр. София.

Картата е изработена по поръчка на БТС и предлага на жителите и гостите на София да се запознаят с природните забележителности и условията за отдих в планините, разположени в непосредствена близост до столицата. Картата подпомага планирането и провеждането на еднодневни и двудневни излети в околностите на София. Посочени са обектите, включени в движението „100 национални туристически обекта на България”. На гърба на картата е направено кратко описание на планините около София, представени са информация за туристическите обекти и снимков материал.

Езиково изпълнение на картата: български език и транслитерация на латиница на основните географски наименования. Легендата е на български и английски език. Текстовата информация е на български и английски.

София и околностите София и околностите