Община Средец Община Средец
Пилотен проект за местно развитие „Странджа“
Мащаб: 1:60 000

 

Обхват: територията на община Средец.

В картата са представени: 
  • границите на община Средец;
  • информация за територията и туристическата инфраструктура на района;
  • списък на най-атрактивните туристически обекти на територията на общината.

Езиково изпълнение на картата: български език.