Юндола – туристически район Юндола – туристически район
Мащаб: 1:30 000
Вид: туристическа; дипляна
Формат: 50/70 cm; сгънат 11/23 cm

 

Обхват: туристически район Юндола.

В картата ще намерите:
 • актуална информация за територията на Учебно опитно горско стопанство “Юндола”;
 • богата информация за туристически хижи и заслони, защитени територии, природни забележителности, исторически забележителности и др.;
 • всички пешеходни и вело маршрути с цвят на маркировката и времетраене на преходите.

Заявител: сдружение "Байкария"

Юндола – туристически район Юндола – туристически район Юндола – туристически район

Картата бе представена на Международна картографска изложба във Вашингтон, САЩ, част от 28-мата Международна картографска конференция 2-7 юли 2017 г., която се проведе по време на честванията по случай Деня на независимостта в САЩ.

ICC 2017 Washington

100 национални туристически обекта, 2016 100 национални туристически обекта, 2016
Мащаб: 1:800 000
Вид: туристическа; дипляна
Формат: 50/70 cm; сгънат 9/12 cm

 

Обхват: Територията на Р. България.

Картата е създадена по поръчка на БТС за популяризиране на Националното туристическо движение „Опознай България – 100 национални туристически обекта”. Всички обекти са обозначени с рисунки-миниатюри. За всеки обект е поместена актуална информация: работно време, телефони за връзка.

Трето издание, 2016 г.

100 национални туристически обекта, 2016 100 национални туристически обекта, 2016

Картата бе представена на Международна картографска изложба във Вашингтон, САЩ, част от 28-мата Международна картографска конференция 2-7 юли 2017 г., която се проведе по време на честванията по случай Деня на независимостта в САЩ.

ICC 2017 Washington

Диви Родопи – туристическа карта на Западни Родопи Диви Родопи – туристическа карта на Западни Родопи
Мащаб: 1:70 000
Вид: туристическа; дипляна
Формат: 70/100 cm, сгънат 12/22 cm

 

Картата обхваща западната част на Родопите между долините на реките Въча на изток и рида Дъбраш на запад. В рамките на картата попадат родопските дялове Алабак, Къркария, Баташка планина, Велийшко-Виденишки, Девинска планина и Дъбраш.
 
В картата ще открите:
 • актуална и подробна информация за туристически хижи и заслони, защитени територии, природни забележителности, исторически забележителности и др.;
 • всички пешеходни и вело маршрути с цвят на маркировката и времетраене на преходите.
Заявител: сдружение „Байкария“.

 

Диви Родопи – туристическа карта на Западни Родопи Диви Родопи – туристическа карта на Западни Родопи Диви Родопи – туристическа карта на Западни Родопи

Картата бе представена на Международна картографска изложба във Вашингтон, САЩ, част от 28-мата Международна картографска конференция 2-7 юли 2017 г., която се проведе по време на честванията по случай Деня на независимостта в САЩ.

ICC 2017 Washington

Беласица и Огражден - стенна карта Беласица и Огражден
Мащаб: 1:70 000
Вид: туристическа; стенна
Формат: 70/100 cm

 

Подробна туристическа карта на планините Беласица и Огражден. Картата представя трансгранична територия от 3 000 кв. км, обхващаща части от България, Р. Македония и Гърция.

В картата ще открите актуална, точна и подробна информация за:
 • жп линии и гари, пътна мрежа, пътеки;
 • туристически хижи, заслони, хотели;
 • манастири, културно-исторически забележителности;
 • природни забележителности;
 • защитени територии;
 • туристически маршрути с цвят на маркировката и времетраене на прехпдоте;
 • координати за навигационни GPS приемници на туристически обекти и възлови точки.

Беласица и Огражден - стенна карта

100 национални туристически обекта, 2012 100 национални туристически обекта, 2012
Мащаб: 1:800 000
Вид: туристическа; дипляна
Формат: 50/70 cm; сгънат 9/12 cm

 

Обхват: Територията на Р. България.

Картата е създадена по поръчка на БТС за популяризиране на Националното туристическо движение „Опознай България – 100 национални туристически обекта” Всички обекти са обозначени с рисунки-миниатюри. За всеки обект е поместена актуална информация: адрес, работно време, телефони за връзка, място за поставяне на печат и възможности за нощувка в бази на БТС.

Второ издание, 2012 г.