Излезе от печат атрактивна карта на туристически район „Юндола“

1 National reportКартГео ООД издаде карта на туристически район „Юндола“. Картата представя актуална информация за територията на Учебно опитно горско стопанство “Юндола” и богата информация за туристически хижи и заслони, защитени територии, природни забележителности, исторически забележителности и др. Посочени са всички пешеходни и вело маршрути с цвят на маркировката и времетраене на преходите. Картата е изработена по заявка на сдружение „Байкария“.

10 август 2016