Изложба в Народното събрание на Р. България „Българската картография в Международната година на картата“ с участието на КартГео ООД

1 National reportКартГео ООД взе участие със свои карти в изложба „Българската картография в Международната година на картата“. Експонатите бяха изложени от 14 до 24 ноември в сградата на Народното събрание на Р. България и предизвикаха изключителен интерес сред депутати и посетители. Изложбата бе официално открита на 17 ноември 2016 г. от заместник-председателя на Народното събрание Димитър Главчев, председателя на Комисията по икономическа политика и туризъм Петър Кънев и председателя на Българска картографска асоциация Теменужка Бандрова.

Изложбата бе организирана от Комисията по икономическа политика и туризъм, Комисията по културата и медиите и Българска картографска асоциация, като кулминация на поредица от събития, посветени на Международната година на картата 2015-2016, обявена от ООН и подкрепена от Международната картографска асоциация. Българска картографска асоциация отправи благодарствено писмо към българския парламент и обяви дарение, с подкрепата на Югоизточно държавно предприятие – Сливен, на карта „Странджа“ за всички депутати и посетители на изложбата. Картата е изработена и издадена от КартГео ООД и МТКЦ Геопан с широка обществена подкрепа.

1 National report 1 National report 1 National report 1 National report

25 ноември 2016

Участие на КартГео ООД в научно-практическа конференция по проект СХЕ-БГ с международно участие

1 National reportКатедрата по Екология и опазване на природната среда на СУ „Св. Климент Охридски“ (Биологически факултет) в партньорство с КартГео ООД и Епсилон ООД взеха участие в научно-практическа конференция по проект „Картиране и оценка на екосистемните услуги на степно-храстови екосистеми на територията на България (извън НАТУРА 2000)“ (СХЕ-БГ).

На събитието бяха разгледани следните теми: степно-храстови екосистеми – резултати от картиране и оценка на екосистемните услуги; агроекосистеми – предстиящо картиране и оценка на екосистемните услуги; социално-икономически проучвания на въздействието на екосистемните услуги. Представена бе изложба на картен и снимков материал по проекта.

Гости на конференцията бяха Андърс Воллан, изследовател от природонаучния музей към Университета в Осло и института за природо-научни изследвания; член на изследователската група по геоекология и Сондре Даале, представител на института за природо-научни изследвания.

24 ноември 2016

Представяне на КартГео ООД на специална изложба в Софийския университет в Деня на картата

1 National reportКартГео ООД представи свои туристически карти на картографска изложба, част от отбелязването на Деня на картата – 7 ноември 2016 г., организиран от Българска картографска асоциация, СУ „Св. Климент Охридски“ и НИГГ – БАН и посветен на обявената от ООН Международна година на картата 2015-2016.

8 ноември 2016

Излезе от печат атрактивна карта на туристически район „Юндола“

1 National reportКартГео ООД издаде карта на туристически район „Юндола“. Картата представя актуална информация за територията на Учебно опитно горско стопанство “Юндола” и богата информация за туристически хижи и заслони, защитени територии, природни забележителности, исторически забележителности и др. Посочени са всички пешеходни и вело маршрути с цвят на маркировката и времетраене на преходите. Картата е изработена по заявка на сдружение „Байкария“.

10 август 2016

Излезе от печат нова подробна туристическа карта на Странджа

1 National reportПредставяме Ви най-новата туристическа карта на Странджа. Картата включва пълните географски граници на Странджа планина на територията на България и част от планината на турска територия.

На територията на България, картата обхваща 3760 кв. км от Бургаска област (8 общини), както и 685 кв. км от Ямболска област (2 общини). От Бургаска област в картата изцяло попадат общините Средец, Созопол, Приморско, Царево, Малко Търново, както и значителни части от общините Бургас, Карнобат и Камено. От Ямболска област, в обхвата на картата са и атрактивни части от общините Болярово и Стралджа. Детайлно са представени Старобългарският пограничен вал ЕРКЕСИЯТА (вкл. Малката Еркесия), природен парк Странджа и Странджанското черноморско крайбрежие – от протока Форос до Инеада. От турската територия, картата обхваща части от областите Къркларели и Одрин, разположени по протежението на 187,5 км от държавната граница между двете страни.

Чрез подробна общогеографска информация за територията, картата представя изградената инфраструктура и туристическия потенциал на региона, с акцент върху ефективно функциониращата туристическа инфраструктура, оценените културни и исторически забележителности, установените защитени територии, приетите административни граници и др. Картата е съвместно издание на КартГео ООД и Екопан – Бургас.

12 август 2016