Засилен интерес към стенната релефна карта на България в началото на учебната година

Релефна карта на България     Стенната релефна карта на България вече намира своето място в множество училища, образователни центрове, хотели, държавни и обществени институции в страната и чужбина.

    Създадената от КартГео широкоформатна релефна карта (размери 108/82 cm) продължава богатата традиция по осигуряване релефни карти на българското училище. Картата е наситена с богата и актуална (януари 2019 г.) географска информация, а триизмерното представяне на релефа осигурява лекота при опознаване и изучаване топографията на България.

    Триизмерното възприятие е засилено чрез асоциативно хипсометрично оцветяване, изохипси (хоризонтали) и изобати. Представени са всички планини в България, техните основни дялове, главни върхове и планински проходи. На картата са изобразени морета, езера, язовири, реки; градове, села, административни центрове; железопътни линии, автомагистрали, пътища с тяхната категоризация; държавни граници и гранични контролно-пропускателни пунктове; курортни и туристически комплекси; основни летища и пристанища.

    Чрез триизмерно представен релеф и допълнителното му мащабно увеличаване (М 1:90 000) се подчертават градацията на височината и топографското разнообразие. С помощта на картата могат да се изследват планински вериги, долини, равнини и други форми на релефа в три измерения. Картата е подходяща както за опознаване и изучаване на топографията на България, така и за планиране на пътешествия, туристчиески походи и приключения! Картата се предлага с удобна за транспорт опаковка, а доставката в страната е безплатна!

Още за изданието

 Релефна карта на БългарияРелефна карта на БългарияРелефна карта на БългарияРелефна карта на БългарияРелефна карта на БългарияРелефна карта на БългарияРелефна карта на България

15 септември 2020