Представяне на туристическия потенциал на рид Алабак в карта „Родопски дял Алабак – туристически локации Варвара, Велинград, Юндола“

kt0032 p01

    Родопският дял Алабак е разположен в северозападната част на планината, между долините на реките Яденица на запад, Абланица на юг, Чепинска на изток и Горнотракийската низина на север.
    Основни изходни пунктове за посещение на дял Алабак са Юндола, Велинград, Драгиново, Варварски минерални бани, Варвара, Симеоновец, Семчиново и Белово, където се предлагат множество места за настаняване.
    В карта „Родопски дял Алабак – туристически локации Варвара, Велинград, Юндола“ са представени 17 маркирани пешеходни маршрута и 36 маркирани вело сегмента, които могат да бъдат комбинирани в разнообразни маршрути с различна продължителност и ниво на трудност. Цветът на всеки вело сегмент указва неговото ниво на техническа трудност. Представен е голяма част от маршрута на родопската теснолинейка Септември – Добринище, който преминава през живописното дефиле на река Чепинска, върви край река Абланица, след което се отправя към най-високо разположената жп гара на Балканския полуостров - гара Аврамово (1267 m). От там теснолинейката продължава към Якоруда, откъдето се отправя към крайната дестинация гара Добринище.
    Картата представя цялостния туристически потенциал на района. Родопски дял Алабак е чудно красив и крие много богатства. Сред местата за посещение се открояват скални светилища, могилни комплекси, средновековни крепости, множество живописни скали и природни забележителности.

Още за изданието

kt0032 p01kt0032 p02kt0032 p03kt0032 p04 kt0032 p05 kt0032 p06 kt0032 p07 kt0032 p08

15 ноември 2021