Карта на Община ТРОЯН – своеобразен пътеводител за жителите и гостите на Троян

kt0033 p01

    В последните дни на 2021 г. излезе от печат най-новата подробна и актуална туристическа карта на Община Троян.
Картата е изработена по поръчка на Община Троян и обхваща територията на Община Троян и части от териториите на съседните общини.
    Картата представя подробна общогеографска информация за една от най-красивите части на Централна Стара планина - Троянския Балкан. В помощ на потребителите, релефът е изобразен чрез подходящо комбиниране на хоризонтали, светлосенки и хипсомерия, с което е постигнато триизмерно възприятие на релефните форми. Специално внимание е отделено на проходимостта на територията, като за целта пътната мрежа е представена чрез 5 класа шосета, два класа почвени пътища и един клас пещеходни пътеки. Всички туристически маршрути са представени чрез цвета на тяхната маркировка. Любителите на историческите приключения може да преминат през Троянския проход по трасето на римския път Виа Траяна и се възхитят на "магистралата", от която има запазени участъци, които почти 2000 г. устояват на времето и на човешката дейност. Специално внимание е отделено на защитените територии. Подробно са обозначени границите на Национален парк Централен Балкан и на седемте резервата в обхвата на картата, както и природните забележителности и защитени местности.
    Картата подпомага избора на драгия посетител на Община Троян за практикуване на здравен, балнеоложки и спа-туризъм, пешеходен, конен и велотуризъм, поклоннически, исторически, културен и селски туризъм.
    Изданието е незаменим пътеводител за жителите и гостите на Община Троян, като предлага детайлна геопространствена информация за природните дадености и туристическия потенцил на Троянския Балан.
    Картата е финансирана от туристическия данък на Община Троян и се разпространява безплатно от общината.

Още за изданието

kt0033 p01kt0033 p02kt0033 p03  kt0033 p06 kt0033 p07 kt0033 p08

01 февруари 2022