Релефна карта на България   Релефна карта на България
  Хоризонтален мащаб: 1:570 000
  Вертикален мащаб: 1:90 000
  Вид: релефна карта
  Формат: 108/82 cm

 

     Обхват на картата: територията на Р България и прилежащите територии на съседните държави.
     Картна проекция: Ламбертова конформна.
    Релефът е 3D изобразен, като триизмерното възприятие е засилено чрез асоциативно хипсометрично оцветяване, изохипси (хоризонтали) и изобати. Представени са всички планини в България, техните основни дялове, главни върхове и планински проходи. На картата са изобразени морета, езера, язовири, реки; градове, села, административни центрове; железопътни линии, автомагистрали, пътища с тяхната категоризация; държавни граници и гранични контролно-пропускателни пунктове; курортни и туристически комплекси; основни летища и пристанища.
    Чрез триизмерно представен релеф и допълнителното му мащабно увеличаване (М 1:90 000) се подчертават градацията на височината и топографското разнообразие. С помощта на картата могат да се изследват планински вериги, долини, равнини и други форми на релефа в три измерения. Картата е подходяща както за опознаване и изучаване на топографията на България, така и за планиране на пътешествия, туристчиески походи и приключения!
    Чудесно предложение за училища и образователни центрове; държавни и обществени структури; офиса, кабинета и дома!
    

    Картата се предлага в два варианта:

 • „Класик“ - изчистена визия и повишена стабилност на картата чрез добавени бели лайсни от твърдо PVC;
 • „Лукс“ - въздействието на картата е засилено чрез луксозна масивна рамка.

 

    Релефната картата на България е удостоена със сертификат за качество от Българска картографска асоциация - 0004/20.03.2019 и е включена в списъка на сертифицираните картографски издания в България.

 

Релефна карта на БългарияРелефна карта на БългарияРелефна карта на БългарияРелефна карта на БългарияРелефна карта на БългарияРелефна карта на БългарияРелефна карта на БългарияРелефна карта на БългарияРелефна карта на БългарияРелефна карта на БългарияРелефна карта на БългарияРелефна карта на България

Релефна карта на Природен парк „Българка“

Релефна карта на Природен парк „Българка“ Релефна карта на Природен парк "Българка";
Хоризонтален мащаб: 1:30 000
Вертикален мащаб: 1:16 000
Вид: релефна
Формат: 90/160 cm

 

Картата е елемент от мобилна експозиция на релефен информационен модел, създаден за нуждите на Дирекцията на Природен парк "Българка". Релефният модел е съвместна разработка на Давгео ЕООД и КартГео ООД. Картата обхваща територията на Природен парк "Българка" и нагледно представя:
 • хидрографията на района;
 • пътна мрежа и пътеки;
 • туристически хижи, туристически заслони, хотели;
 • манастири и културно-исторически забележителности;
 • природни забележителности;
 • защитени територии;
 • туристически маршрути.
Релефна карта на Природен парк „Рилски манастир“ Релефна карта на Природен парк „Рилски манастир“
Хоризонтален мащаб: 1:30 000
Вид: релефна
Формат: 90/140 cm

 

Картата е елемент от релефен информационен модел, ситуиран в Информационния център на ПП "Рилски манастир". Картата обхваща територията на Природен парк "Рилски манастир" и части от Национален парк "Рила" и нагледно представя:
 • хидрографията на района;
 • пътна мрежа и пътеки;
 • туристически хижи, туристически заслони, хотели;
 • манастири и културно-исторически забележителности;
 • природни забележителности;
 • защитени територии;
 • туристически маршрути.