Железопътните линии в Р. България Железопътните линии в Р. България
Вид: транспортна; стенна
Формат: 70/100 см

 

Обхват: Територията на Р. България с нанесени всички железопътни линии, ж.п. гари и спирки.

Изданието предствалява схематична стенна карта, изработена по поръчка и в съответствие с изискванията на Национална компания Железопътна инфраструктура и изобразява съществуващата железопътна инфраструктура на Р. България към края на 2009 г. Посочени са типа и състоянието на отделните елементи на железопътната инфраструктура.

Заявител: Национална компания Железопътна инфраструктура.

Железопътните линии в Р. България