Пан-Европейски транспортни коридори през Р. България Пан-Европейски транспортни коридори през Р. България
Мащаб: 1:600 000
Вид: транспортна; стенна
Формат: 70/100 cm

 

Обхват: Територията на Р. България.

Изданието е изработено по поръчка на Народното събрание на Р. България, като тематична карта с трасетата на пан-европейски транспортни коридори преминаващи през територията на страната.