Община Малко Търново Община Малко Търново
Пилотен проект за местно развитие „Странджа“
Мащаб: 1:60 000

 

Обхват: територията на община Малко Търново.

  • В картата са представени: 
  • границите на община Малко Търново;
  • информация за територията и туристическата инфраструктура на района;
  • списък на най-атрактивните туристически обекти на територията на общината.

Езиково изпълнение на картата: български език.