Странджа

Странджа
Мащаб: 1:200 000
Вид: туристическа; дипляна
Формат: 70/100 cm; сгънат 12/22 cm

 

Обхват: Географската област на планина Странджа. Картата е изработена по поръчка на Община Малко Търново в изпълнение на Проект „Трансгранично сътрудничество България – Турция”. Тя обхваща географските граници на планината Странджа и отразява туристическия потенциал и изградената туристическа инфраструктура на територията на Р. България и Р. Турция. Картата цели да представи Странджа от двете страни на границата като единна дестинация. На гърба на картата със снимки и текстов материал са представени атрактивни туристически обекти в общините Малко Търново, Царево, Приморско, Средец (България) и Къркларели (Турция).

Езиково изпълнение на картата: за територията на България  - български език и транслитерация на латиница на основните географски наименования; за територията на Турция - турски език. Легендата е на български,  английски и турски език. Текстовата информация е на български, английски и турски.

Странджа Странджа