Политически глобус Политически глобус
Вид: глобус
Диаметър: 32 cm

Допълнителна информация

Природогеографски глобус Природогеографски глобус
Вид: глобус
Диаметър: 32 cm

Допълнителна информация

Релефна карта на България

Поръчай

Релефна карта на България
Хоризонтален мащаб: 1:570 000
Вертикален мащаб: 1: 90 000
Вид: релефна
Формат: 108/82 cm

 

Допълнителна информация

Релефна карта на Природен парк „Българка“ Релефна карта на Природен парк "Българка";
Хоризонтален мащаб: 1:30 000
Вертикален мащаб: 1:16 000
Вид: релефна
Формат: 90/160 cm

Допълнителна информация

Релефна карта на Природен парк „Рилски манастир“ Релефна карта на Природен парк „Рилски манастир“
Хоризонтален мащаб: 1:30 000
Вертикален мащаб: 1:30 000
Вид: релефна
Формат: 90/140 cm

Допълнителна информация