kt0033 p01 Карта Община ТРОЯН
Община ТРОЯН - туристическа карта
Мащаб 1:70 000
Вид: туристическа; дипляна
Формат: 70/100 cm, сгънат 12/22 cm
Издател: КартПроект ЕООД

 

    Картата е изработена по поръчка на Община Троян и обхваща територията на Община Троян и части от териториите на съседните общини.
    Туристическата карта на Община Троян представя подробна общогеографска информация за една от най-красивите части на Централна Стара планина - Троянския Балкан. В помощ на потребителите, релефът е изобразен чрез подходящо комбиниране на хоризонтали, светлосенки и хипсомерия, с което е постигнато триизмерно възприятие на релефните форми. Специално внимание е отделено на проходимостта на територията, като за целта пътната мрежа е представена чрез 5 класа шосета, два класа почвени пътища и един клас пещеходни пътеки. Всички туристически маршрути са представени чрез цвета на тяхната маркировка. Любителите на историческите приключения може да преминат през Троянския проход по трасето на римския път Виа Траяна и се възхитят на "магистралата", от която има запазени участъци, които почти 2000 г. устояват на времето и на човешката дейност. Специално внимание е отделено на защитените територии. Подробно са обозначени границите на Национален парк Централен Балкан и на седемте резервата в обхвата на картата, както и природните забележителности и защитени местности.
    Картата подпомага избора на драгия посетител на Община Троян за практикуване на здравен, балнеоложки и спа-туризъм, пешеходен, конен и велотуризъм, поклоннически, исторически, културен и селски туризъм.
    Изданието е незаменим пътеводител на жителите и гостите на Община Троян, като предлага детайлна геопространствена информация за природните дадености и туристическия потенцил на Троянския Балан.
    Картата е финансирана от туристическия данък на Община Троян и се разпространява безплатно от общината.

 

kt0033 p01 kt0033 p02  kt0033 p03  kt0033 p04  kt0033 p05  kt0033 p06  kt0033 p07  kt0033 p08

kt0032 p01 Родопски дял Алабак – туристически локации Варвара, Велинград, Юндола
Мащаб: 1:40 000
Вид: туристическа; дипляна
Формат: 70/100 cm, сгънат 12/22 cm

 

     Родопският дял Алабак е разположен в северозападната част на планината, между долините на реките Яденица на запад, Абланица на юг, Чепинска на изток и Горнотракийската низина на север.
     Основни изходни пунктове за посещение на дял Алабак са Юндола, Велинград, Драгиново, Варварски минерални бани, Варвара, Симеоновец, Семчиново и Белово, където се предлагат множество места за настаняване.
     В карта „Родопски дял Алабак – туристически локации Варвара, Велинград, Юндола“ са представени 17 маркирани пешеходни маршрута и 36 маркирани вело сегмента, които могат да бъдат комбинирани в разнообразни маршрути с различна продължителност и ниво на трудност. Цветът на всеки вело сегмент указва неговото ниво на техническа трудност. Представен е голяма част от маршрута на родопската теснолинейка Септември – Добринище, който преминава през живописното дефиле на река Чепинска, върви край река Абланица, след което се отправя към най-високо разположената жп гара на Балканския полуостров - гара Аврамово (1267 m). От там теснолинейката продължава към Якоруда, откъдето се отправя към крайната дестинация - гара Добринище.
     Картата представя цялостния туристически потенциал на района. Родопски дял Алабак е чудно красив и крие много богатства. Сред местата за посещение се открояват скални светилища, могилни комплекси, средновековни крепости, множество живописни скали и природни забележителности.

     Обхват: Родопски дял Алабак.
     В картата ще намерите:
• богата информация за туристически хижи и заслони, защитени територии, природни забележителности, исторически обекти и др. в района на Родопски дял Алабак;
• всички пешеходни и вело маршрути с цвят на маркировката.
Заявител: сдружение "Байкария" и сдружение „Алабак“.
Картата бе представена на Международна картографска изложба в гр. Флоренция, Италия, част от 30-тата Международна картографска конференция 14-18 декември 2021 г.

 

kt0032 p01 kt0032 p02  kt0032 p03  kt0032 p04  kt0032 p05  kt0032 p06  kt0032 p07  kt0032 p08

kt0031d 01 Странджа – Петрова нива – туристическа карта
Мащаб: 1:110 000; 1:40 000
Вид: туристическа; дипляна
Формат: 70/100 cm; сгънат 12/22 cm
Съвместно издание на КартГео и МКТЦ Геопан

 

Обхват: Картата включва пълните географски граници на Странджа планина на територията на България и част от планината на територията на Р Турция.

На територията на България, картата обхваща 3760 кв. км от Бургаска област (8 общини), както и 685 кв. км от Ямболска област (2 общини). От Бургаска област в картата изцяло попадат общините Средец, Созопол, Приморско, Царево, Малко Търново, както и значителни части от общините Бургас, Карнобат и Камено. От Ямболска област в обхвата на картата са и атрактивни части от общините Болярово и Стралджа. Детайлно са представени Старобългарският пограничен вал ЕРКЕСИЯТА (вкл. Малката Еркесия), природен парк Странджа и Странджанското черноморско крайбрежие – от протока Форос до Инеада. От турската територия, картата обхваща части от областите Къркларели и Одрин, разположени по протежението на 187,5 км от държавната граница между двете страни. Картата представя изградената инфраструктура и туристическия потенциал на региона, чрез подробна общогеографска информация за територията, с акцент върху ефективно функциониращата туристическа инфраструктура, оценените културни и исторически забележителности, установените защитени територии, приетите административни граници и др.

Картата е съвместно издание на КартГео ООД и МКТЦ Геопан.

Картата „Странджа – Петрова нива“ е посветена на 125 години от създаването на Тракийската организация в България и 118 години от Илинденско-Преображенското въстание.
Новата карта на Странджа представя туристическия потенциал, природното и културното богатство на планината в М 1:110 000. Историческата местност Петрова нива и прилежащите ѝ територии са детайлно представени в М 1:40 000.

Картата обхваща цялото Южно Черноморие и предлага картографска визуализация на Природен парк „Странджа” със защитените му територии, крайбрежните райони, архитектурния резерват Бръшлян, привлекателните за туристите селища Българи, Стоилово, Ковач, Звездец, Заберново, Младежко, както и множество атрактивни обекти в района на Малко Търново.

Картографското издание бе представено за първи път на широката публика по време на официалните чествания, посветени на 118 години от Илинденско-Преображенското въстание, проведени на 21 август 2021 г. на историческата местност Петрова нива.

kt0031d 01 kt0031d 02  kt0031d 03  kt0031d 04  kt0031d 05  kt0031d 06

100 национални туристически обекта с BILLA 100 национални туристически обекта с BILLA
Мащаб: 1:800 000
Вид: туристическа; дипляна
Формат: 50/70 cm; сгънат 9/12 cm

 

Обхват: Територията на Р. България. Картата е създадена за популяризиране на Националното туристическо движение „Опознай България – 100 национални туристически обекта”. Всички обекти са обозначени с рисунки-миниатюри. За всеки обект е поместена актуална информация: работно време, телефони за връзка. Посочени са градовете, в които има магазини от веригата BILLA.

100 национални туристически обекта с BILLA 100 национални туристически обекта с BILLA

Беласица и Огражден Беласица и Огражден
Мащаб: 1:70 000
Вид: туристическа; дипляна
Формат: 70/100 cm; сгънат 12/22 cm

 

Подробна туристическа карта на планините Беласица и Огражден. Картата представя трансгранична територия от 3 000 кв. км, обхващаща части от България, Р. Македония и Гърция.

В картата ще открите актуална, точна и подробна информация за:
  • жп линии и гари, пътна мрежа, пътеки;
  • туристически хижи, заслони, хотели;
  • манастири, културно-исторически забележителности;
  • природни забележителности;
  • защитени територии;
  • туристически маршрути с цвят на маркировката и времетраене на преходите;
  • координати за навигационни GPS приемници на туристически обекти и възлови точки.

Беласица и Огражден Беласица и Огражден Беласица и Огражден Беласица и Огражден