Релефна карта на Природен парк „Българка“

Релефна карта на Природен парк „Българка“ Релефна карта на Природен парк "Българка";
Хоризонтален мащаб: 1:30 000
Вертикален мащаб: 1:16 000
Вид: релефна
Формат: 90/160 cm

 

Картата е елемент от мобилна експозиция на релефен информационен модел, създаден за нуждите на Дирекцията на Природен парк "Българка". Релефният модел е съвместна разработка на Давгео ЕООД и КартГео ООД. Картата обхваща територията на Природен парк "Българка" и нагледно представя:
 • хидрографията на района;
 • пътна мрежа и пътеки;
 • туристически хижи, туристически заслони, хотели;
 • манастири и културно-исторически забележителности;
 • природни забележителности;
 • защитени територии;
 • туристически маршрути.
Релефна карта на Природен парк „Рилски манастир“ Релефна карта на Природен парк „Рилски манастир“
Хоризонтален мащаб: 1:30 000
Вид: релефна
Формат: 90/140 cm

 

Картата е елемент от релефен информационен модел, ситуиран в Информационния център на ПП "Рилски манастир". Картата обхваща територията на Природен парк "Рилски манастир" и части от Национален парк "Рила" и нагледно представя:
 • хидрографията на района;
 • пътна мрежа и пътеки;
 • туристически хижи, туристически заслони, хотели;
 • манастири и културно-исторически забележителности;
 • природни забележителности;
 • защитени територии;
 • туристически маршрути.