Излезе от печат нова подробна туристическа карта на Странджа

1 National reportПредставяме Ви най-новата туристическа карта на Странджа. Картата включва пълните географски граници на Странджа планина на територията на България и част от планината на турска територия.

На територията на България, картата обхваща 3760 кв. км от Бургаска област (8 общини), както и 685 кв. км от Ямболска област (2 общини). От Бургаска област в картата изцяло попадат общините Средец, Созопол, Приморско, Царево, Малко Търново, както и значителни части от общините Бургас, Карнобат и Камено. От Ямболска област, в обхвата на картата са и атрактивни части от общините Болярово и Стралджа. Детайлно са представени Старобългарският пограничен вал ЕРКЕСИЯТА (вкл. Малката Еркесия), природен парк Странджа и Странджанското черноморско крайбрежие – от протока Форос до Инеада. От турската територия, картата обхваща части от областите Къркларели и Одрин, разположени по протежението на 187,5 км от държавната граница между двете страни.

Чрез подробна общогеографска информация за територията, картата представя изградената инфраструктура и туристическия потенциал на региона, с акцент върху ефективно функциониращата туристическа инфраструктура, оценените културни и исторически забележителности, установените защитени територии, приетите административни граници и др. Картата е съвместно издание на КартГео ООД и Екопан – Бургас.

12 август 2016

Ново издание на картата „100 национални туристически обекта“

1 National reportИзлезе от печат актуализирано издание на картата „100 национални туристически обекта“. Картата е създадена по поръчка на БТС за популяризиране на Националното туристическо движение „Опознай България – 100 национални туристически обекта”. Всички обекти са обозначени с рисунки-миниатюри. За всеки обект е поместена актуална информация: работно време, телефони за връзка.

1 юни 2016

Дарение от съвременни картографски продукти за Библиотеката на Народното събрание на Република България

1 National reportКартГео ООД предостави на Библиотеката на Народното събрание на Република България дарение във връзка с обявената от ООН Международна година на картата 2015-2016. Дарението включва 10 съвременни картографски продукта.

Дарението бе представено в заключителната част на среща на Комисията по икономическа политика и туризъм и Комисията по културата и медиите към 43-тото Народно събрание на Р. България с Българската картографска асоциация. Срещата бе своеобразна кулминация на поредица от прояви, които страната ни организира по повод обявената от ООН Международна година на картата 2015-2016.

28 април 2016

КартГео ООД с награда за принос към българската картография

1 National reportЗа своя принос към българската картография, КартГео ООД получи грамота и награда от Българска картографска асоциация (БКА), по случай Международната година на картата 2015-2016 г. и 5 години от основаването на БКА.

15 април 2016

Излезе от печат "Диви Родопи" – нова туристическа карта на част от Западни Родопи

1 National reportПредставяме Ви туристическа карта „Диви Родопи“. Картата обхваща западната част на Родопите, между долините на реките Въча на изток и рида Дъбраш на запад. В рамките на картата попадат родопските дялове Алабак, Къркария, Баташка планина, Велийшко-Виденишки, Девинска планина и Дъбраш. В картата е представена актуална и подробна информация за туристически хижи и заслони, защитени територии, природни забележителности, исторически забележителности и др., както и всички пешеходни и вело маршрути с цвят на маркировката и времетраене на преходите. Картата е изработена по заявка на сдружение „Байкария“.

9 март 2016