Първа награда за туристическата карта на Община Созопол в Национален конкурс за карти

21 Karta Sozopol 7ICCGIS   По повод отбелязването на 20-тия Световния ГИС ден, на 14.11.2018 г. бяха отличени победителите в Националния конкурс за карти „Преоткриваме България с ГИС". С първа награда бе отличена първата сертифицирана туристическа карта на Община Созопол, съвместно издание на КартГео и Геопан.

 

16 ноември 2018

Нова туристическа карта на Община Созопол със сертификат за качество

20 soz l m    Излезе от печат нова туристическа карта на Община Созопол. Картата е в мащаб 1:50 000 и представя изградената инфраструктура и туристическия потенциал на региона чрез подробна общогеографска информация за територията с акцент върху ефективно функциониращата туристическа инфраструктура, оценените културни и исторически забележителности, съществуващите административни граници, териториите за ловен туризъм, както и уникални защитени територии: части от Странджа планина, 3 резервата, 16 защитени местности и 11 природни забележителности. Изобразената територия на картата е важна част от древния Via Pontika, днес познат като световен път на птиците. Обектите върху картата са нанесени с максимална за мащаба точност. На значимите туристически обекти и възловите пунктове са посочени GPS координатите, а изобразената географска мрежа позволява отчитане координатите на всяка точка от картата.
   На гърба на картата са разположени едромащабна карта на общинския център Созопол в М 1:15 000 и информационна част, която разкрива природните и културните забележителности на района, предоставяща допълнителни сведения за туристическия потенциал на Общината.
   Картата получи сертификат за качество от Българска картографска асоциация и с това стана първи и единствен сертифициран картографски продукт за българска черноморска община.


   Картата е съвместно издание на КартГео и Геопан.

20 soz l m 20 soz g m 20 soz ser m

18 юни 2018

Карти на КартГео на изложба във Вашингтон, САЩ

1 National report КартГео участва със свои карти в Международна картографска изложба във Вашингтон, САЩ, част от 28-мата Международна картографска конференция 2-7 юли 2017 г. Това е най-големият международен картографски форум, който се провежда на две години. Дружество КартГео бe удостоено с възможността да участва в изложбата за трети път, след представянето в гр. Дрезден, Германия (2013 г) и гр. Рио де Жанейро, Бразилия (2015 г). В експозиацията, представяща последни издания на българската картография, тази година участваха картите на КартГео „Странджа – туристическа карта“ (съвместно издание на КартГео ООД и Международен търговски и културен център ГЕОПАН), „100 Национални туристически обекта“, „Туристически район Юндола“, „Диви Родопи – туристическа карта“, „Община Троян“. Картографските произведения от България бяха представени от Българска картографска асоциация – национален представител в Международната картографска асоциация.

ICC 2017 Washington

1 National report 1 National report 1 National report

11 юли 2017

 

Изложба в Народното събрание на Р. България „Българската картография в Международната година на картата“ с участието на КартГео ООД

1 National reportКартГео ООД взе участие със свои карти в изложба „Българската картография в Международната година на картата“. Експонатите бяха изложени от 14 до 24 ноември в сградата на Народното събрание на Р. България и предизвикаха изключителен интерес сред депутати и посетители. Изложбата бе официално открита на 17 ноември 2016 г. от заместник-председателя на Народното събрание Димитър Главчев, председателя на Комисията по икономическа политика и туризъм Петър Кънев и председателя на Българска картографска асоциация Теменужка Бандрова.

Изложбата бе организирана от Комисията по икономическа политика и туризъм, Комисията по културата и медиите и Българска картографска асоциация, като кулминация на поредица от събития, посветени на Международната година на картата 2015-2016, обявена от ООН и подкрепена от Международната картографска асоциация. Българска картографска асоциация отправи благодарствено писмо към българския парламент и обяви дарение, с подкрепата на Югоизточно държавно предприятие – Сливен, на карта „Странджа“ за всички депутати и посетители на изложбата. Картата е изработена и издадена от КартГео ООД и МТКЦ Геопан с широка обществена подкрепа.

1 National report 1 National report 1 National report 1 National report

25 ноември 2016

Участие на КартГео ООД в научно-практическа конференция по проект СХЕ-БГ с международно участие

1 National reportКатедрата по Екология и опазване на природната среда на СУ „Св. Климент Охридски“ (Биологически факултет) в партньорство с КартГео ООД и Епсилон ООД взеха участие в научно-практическа конференция по проект „Картиране и оценка на екосистемните услуги на степно-храстови екосистеми на територията на България (извън НАТУРА 2000)“ (СХЕ-БГ).

На събитието бяха разгледани следните теми: степно-храстови екосистеми – резултати от картиране и оценка на екосистемните услуги; агроекосистеми – предстиящо картиране и оценка на екосистемните услуги; социално-икономически проучвания на въздействието на екосистемните услуги. Представена бе изложба на картен и снимков материал по проекта.

Гости на конференцията бяха Андърс Воллан, изследовател от природонаучния музей към Университета в Осло и института за природо-научни изследвания; член на изследователската група по геоекология и Сондре Даале, представител на института за природо-научни изследвания.

24 ноември 2016