100 национални туристически обекта, 2012 100 национални туристически обекта, 2012
Мащаб: 1:800 000
Вид: туристическа; дипляна
Формат: 50/70 cm; сгънат 9/12 cm

Допълнителна информация

Софийска Мала Света гора

Поръчай

Софийска Мала Света гора
Мащаб: 1:140 000
Вид: туристическа; дипляна
Формат: 50/70 cm; сгънат 8.5/16 cm

Допълнителна информация

Софийска Мала Света гора - стенна карта Софийска Мала Света гора
Мащаб: 1:140 000
Вид: туристическа; стенна
Формат: 50/70 cm

Допълнителна информация

Странджа Странджа
Пилотен проект за местно развитие „Странджа“
Община Малко Търново, Община Царево, Община Средец
Мащаб: 1:110 000
Формат: 70/100 cm

Допълнителна информация

Община Малко Търново Община Малко Търново
Пилотен проект за местно развитие „Странджа“
Мащаб: 1:60 000

Допълнителна информация