Участие на КартГео ООД в Международна картографска изложба в Дрезден, Германия

1 National reportКартГео ООД представи свои картографски произведения на Международна картографска изложба. Изложбата съпровождаше 26-тата Международна картографска конференция, която се проведе през август 2013 г. в гр. Дрезден, Германия.

3 септември 2013

Дейности на КартГео ООД в Националнен доклад за развитието на картографията в България за периода 2007-2011 г.

1 National reportДейности на КартГео ООД бяха включени в Националния доклад за картографските дейности в България за периода 2007-2011 г., подготвен от Българска картографска асоциация и представен на 15-тата Генерална Асамблея на Международната картографска асоциация, Париж, Франция, август 2011 г.

Септември 2013

Отличие за КартГео ООД от Изложба-конкурс за карти, по време на ГИС деня 2011 г.

1 National reportФирма КартГео ООД бе отличена за най-добро картографско представяне в Изложбата-конкурс за карти, която се проведе по време на ГИС деня – 17 ноември 2011 г.

20 ноември 2011

Продукти на КартГео ООД на изложба “Българска туристическа картография” в Бургас

1 National report На 5 юни 2009 г., в присъствието на многобройна публика, в салона на Професионалната гимназия по туризъм “Проф. д-р Асен Златаров” в Бургас бе открита изложбата “Българска туристическа картография”. С нея започнаха поредицата от прояви, отбелязващи половинвековния юбилей на бургаското образователно средище.

Изложбата е инициатива на няколко водещи картографски фирми в България, сред които КартГео ООД и КартПроект ООД. Тя показва развитието на туристическата картография у нас през последните петдесет години.

Изложбата „Българска туристическа картография“ е специален жест и към ръководството и преподавателите от професионалната гимназия, посветили живота си на развитието на гимназията по туризъм в Бургас.

Дарението на българските картографи ще постави началото на първата професионална колекция на съвременни туристически карти в България. Дарителите получиха мемориалния знак “50 години Професионална гимназия по туризъм “Проф. д-р Асен Златаров”.
Очаква се изложбата да гостува и в други учебни заведения в страната и европейските партньори на бургаската гимназия.

Информация и снимки - Международния търговски и културен център “ГЕОПАН” - Бургас

1 National report 1 National report 1 National report 1 National report

5 юни 2009 г.

Фирма КАРТГЕО ООД разработва и доставя разнообразни цифрови географски данни организирани като цифрови модели или цифрови карти. Обхвата на данните може да бъде както за територията на страната, така и за различни части от света. На базата на разработена географска база данни и използване на ГИС софтуер фирмата извършва услуги за разработване на цифрови карти. Фирмата разполага с детайлна географска база данни, попълвана и обновявана за територията на страната. За територията на Европа разполагаме с организирани данни събирани от общо достъпни източници. Също така имаме изградена цифрова географска база данни за целия свят на базата на която произвеждаме глобуси и изработваме карти на света и на отделните континенти.

  • картография  – проектиране, изработване и издаване на широк спектър картографски продукти, в това число релефни карти, глобуси, туристически карти, геоложки карти, карти на транспорта, карти на защитени територии, специални карти за защита при пожари, карти към планове за защита при бедствия и др.;
  • проектиране, внедряване и поддържане на ГИС, GPS и комуникационни технологии;
  • цифрова векторна карта на Европа;
  • геодезия;
  • кадастър;
  • рекламна и издателска дейност.