Железопътните линии в Р. България Железопътните линии в Р. България
Вид: транспортна; настолна
Формат: 30/42 cm

 

Обхват: Територията на Р. България с нанесени всички железопътни линии и ж.п. гари.

Изданието предствалява схематична карта, изработена по поръчка и в съответствие с изискванията на Национална компания Железопътна инфраструктура и изобразява съществуващата железопътна инфраструктура на Р. България към края на 2009 г. Посочени са типа и състоянието на отделните елементи на железопътната инфраструктура (без ж.п. спирките).

Заявител: Национална компания Железопътна инфраструктура.

Железопътните линии в Р. България