Специални карти към Планове за защита при бедствия Специални карти към Планове за защита при бедствия
Оперативна карта на община (област)
Вид: специализирана, оперативна

Допълнителна информация

Специални карти към Планове за защита при бедствия Специални карти към Планове за защита при бедствия
Оперативна карта на общински (областен) център
Вид: специализирана, оперативна

Допълнителна информация

Политически глобус Политически глобус
Вид: глобус
Диаметър: 32 cm

Допълнителна информация

Природогеографски глобус Природогеографски глобус
Вид: глобус
Диаметър: 32 cm

Допълнителна информация

Релефна карта на България

Поръчай

Релефна карта на България
Хоризонтален мащаб: 1:570 000
Вертикален мащаб: 1: 90 000
Вид: релефна
Формат: 108/82 cm

 

Допълнителна информация