Специални карти към Планове за защита при бедствия Специални карти към Планове за защита при бедствия
Оперативна карта на община (област)
Вид: специализирана, оперативна

Допълнителна информация

Специални карти към Планове за защита при бедствия Специални карти към Планове за защита при бедствия
Оперативна карта на общински (областен) център
Вид: специализирана, оперативна

Допълнителна информация

Политически глобус Политически глобус
Вид: глобус
Диаметър: 32 cm

Допълнителна информация

Природогеографски глобус Природогеографски глобус
Вид: глобус
Диаметър: 32 cm

Допълнителна информация

Релефна карта на Природен парк „Българка“ Релефна карта на Природен парк "Българка";
Хоризонтален мащаб: 1:30 000
Вертикален мащаб: 1:16 000
Вид: релефна
Формат: 90/160 cm

Допълнителна информация