Геоложка карта на северната част на площ Геоложка карта на северната част на площ "Керасова чука"
Мащаб: 1:5 000
Вид: геоложка карта
Формат: 97/60 cm
Странджа / Йълдъз – планината без пожари Странджа / Йълдъз – планината без пожари
Мащаб: 1:100 000
Вид: специализирана; за защита от пожари; стенна
Формат: 110/128 cm

Допълнителна информация

България – карта на защитените територии България – карта на защитените територии
Мащаб: 1:600 000
Вид: специализирана; дипляна
Формат: 70/100 cm; сгънат 12/22 cm

Допълнителна информация

Защитените територии в България Защитените територии в България
Мащаб: 1:400 000
Вид: специализирана; стенна
Формат: 100/140 cm

Допълнителна информация

Специални карти към Планове за защита при бедствия Специални карти към Планове за защита при бедствия
Оперативна карта на община (област)
Вид: специализирана, оперативна

Допълнителна информация